Archiwa tagu: spółki stażowe

Spółka europejska

Definicja spółki europejskiej informuje nas o tym, iż jest to forma przedsiębiorstwa uregulowana przez Rozporządzenie 2157/2001/WE[1] i Dyrektywe 2001/86/WE[2].

Do cech spółki europejskiej możemy zaliczyć:
– osobowość prawną,
– kapitał zakładowy dzielony na akcje,
– wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
– korporacyjną strukturę organów.

Czym różni się spółka europejska od spółki akcyjnej? Oto różnice:
– statusem personalnym spółki europejskiej,
– źródłami prawa, które określają spółkę europejską,
– wymogiem mówiącym, że siedziba spółki musi znajdywać się na terytorium Unii Europejskiej, w tym państwie, gdzie jej zarząd,
– możliwością przeniesienia siedziby statusowej spółki europejskiej do innego państwa członkowskiego z zachowaniem jej tożsamości podmiotowej,
– wysokością kapitału zakładowego, który nie dość, że jest wyrażony w euro, to wynosi 120 000 euro,
– możliwością prowadzenia rachunkowości spółki w walucie euro,
– możliwością wyboru modeli organów spółki europejskiej pomiędzy dualistycznym, a monistycznym.

Sposoby na rozpoczęcie prowadzenia spółki europejskiej:
– założenie spółki europejskiej sposobem połączenia się dwóch spółek akcyjnych,
– utworzeniem holdingowej spółki akcyjnej,
– utworzeniem zależnej spółki europejskiej,
– przekształceniem krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską.

Sprzedaż spółek

Aktualnie bardzo popularna stała się usługa polegająca na sprzedaży gotowych spółek. Jest to idealne narzędzie do szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Firmy trudniące się w tego typu usługach oferują sprzedaż podmiotów przygotowanych do natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, iż posiadają wpisy do poszczególnych instytucji, czego potwierdzeniem są numery NIP, REGON, KRS oraz opcjonalnie VAT, którymi dysponują. Ponadto są w posiadaniu kapitału zakładowego, odpowiednio sporządzonej umowy, a także kompletnej dokumentacji.

Decydując się na nabycie gotowej spółki dodatkowo masz do wyboru długość jej stażu, a więc czasu przez który spółka istnieje na rynku. Tym samym możesz kupić spółkę całkowicie nową oraz taką, która została zarejestrowana na rynku pewien okres czasu wcześniej. Przez okres ten zazwyczaj nie prowadziła działalności. Jej bierna aktywność znacząco wpływa na wiarygodność danej jednostki. Tym samym ma ona o wiele większe szanse na pozyskanie dotacji, kredytów oraz innych form wsparcia finansowego, które stanowią świetne źródło rozwoju zwłaszcza w początkowej fazie działalności.

Spółki stażowe: wady i zalety

Decydując się na zakup gotowej spółki można wybrać spółkę stażową, a więc taką w ramach której niegdyś była prowadzona działalność gospodarcza. Podmiot taki posiada szereg korzyści, jednak wiąże się także z ogromnym ryzykiem.

Zalety:
-zwiększenie wiarygodności w otoczeniu rynkowym,
-możliwość zdobycia partnerów biznesowych,
-ogromne szanse na pozyskanie dotacji unijnych,
-powiększenie zdolności kredytowej,
-możliwość przejęcia renomowanej marki.

Wady:
-przejęcie spółki zadłużonej,
-przejęcie spółki z nadszarpnięta reputacją.
-wysoka cena.

Spółka stażowa posiada ogromne zalety, które mogą znacząco wpłynąć na jej funkcjonowanie, pozwalając jej na szybkie zbudowanie silnej i stabilnej pozycji na rynku. Tym samym posiada również ogromne szanse na zdobycie funduszy od instytucji finansowania, umożliwiając swojej firmie rozwój już na początku aktywności. Niestety ryzyko związane z nabyciem spółki zadłużonej jest ogromne, a sytuacja taka może doprowadzić nawet do bankructwa naszego biznesu. Aby je ograniczyć konieczne jest dokładne przeanalizowanie dokumentacji danego podmiotu, tak aby upewnić się, iż decyzje naszego poprzednika nie odbiją się negatywnie na prowadzonej przez nas działalności.

Spółka używana

Decydując się na nabycie gotowej spółki, warto przeanalizować zakup spółki używanej. Wbrew swojej nazwie nie są one gorszej jakości ani też tańsze. Wręcz przeciwnie cieszą się one o wiele większym prestiżem, a także pozwalają pozyskać wiele korzyści, których nie gwarantują nowe podmioty.

Używana spółka to podmiot pod którym była już niegdyś prowadzona działalność gospodarcza, posiada zatem określony staż istnienia na rynku.
Staż spółki przede wszystkim podnosi zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Prócz kredytów i pożyczek jednostka taka ma również większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych. Fundusze w taki sposób zdobyte to świetna możliwość rozwoju zwłaszcza na początku działalności.
Spółka używana posiada również spore szanse na szybkie zaistnienie na rynku, gdyż w otoczeniu biznesowym wydaje się być znacznie bardziej wiarygodna niż nowopowstały podmiot, a co się z tym wiąże przedsiębiorcy postrzegają ją jako potencjalnego partnera.
Oczywiście zakup używanej spółki wiąże się z ryzykiem nabycia spółki zadłużonej. Z tego powodu decydując się na dokonanie takiej transakcji konieczne jest dokładne skontrolowanie dokumentacji danego podmiotu w celu zniwelowania wszelkich zagrożeń wynikłych z działalności poprzedniego właściciela.