Archiwa miesięczne: Wrzesień 2016

Spółki stażowe: wady i zalety

Decydując się na zakup gotowej spółki można wybrać spółkę stażową, a więc taką w ramach której niegdyś była prowadzona działalność gospodarcza. Podmiot taki posiada szereg korzyści, jednak wiąże się także z ogromnym ryzykiem.

Zalety:
-zwiększenie wiarygodności w otoczeniu rynkowym,
-możliwość zdobycia partnerów biznesowych,
-ogromne szanse na pozyskanie dotacji unijnych,
-powiększenie zdolności kredytowej,
-możliwość przejęcia renomowanej marki.

Wady:
-przejęcie spółki zadłużonej,
-przejęcie spółki z nadszarpnięta reputacją.
-wysoka cena.

Spółka stażowa posiada ogromne zalety, które mogą znacząco wpłynąć na jej funkcjonowanie, pozwalając jej na szybkie zbudowanie silnej i stabilnej pozycji na rynku. Tym samym posiada również ogromne szanse na zdobycie funduszy od instytucji finansowania, umożliwiając swojej firmie rozwój już na początku aktywności. Niestety ryzyko związane z nabyciem spółki zadłużonej jest ogromne, a sytuacja taka może doprowadzić nawet do bankructwa naszego biznesu. Aby je ograniczyć konieczne jest dokładne przeanalizowanie dokumentacji danego podmiotu, tak aby upewnić się, iż decyzje naszego poprzednika nie odbiją się negatywnie na prowadzonej przez nas działalności.

Spółki w pigułce

Spółka stanowi rodzaj działalności gospodarczej zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, których funkcjonowanie oparte jest na umowie lub statucie. Spółki otwierane są zazwyczaj w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Klasyfikacja spółek:
1. Spółki prawa administracyjnego:
-spółki wodne,
-spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych.
2. Spółki prawa cywilnego: podmiot nie posiada żadnych praw ani obowiązków, nie dysponuje również majątkiem. Majątek wspólników stanowi własność wspólną.
3. Spółki prawa handlowego: odrębny podmiot prawa działający na podstawie określonych umów. Wyróżniamy:
a) spółki osobowe:
-spółka jawna,
-spółka partnerska,
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo-akcyjna.
b) spółki kapitałowe:
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
-spółka akcyjna.
c) spółki paneuropejskie:
-spółka europejska,
-europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.

Poznaj także korzyści z zakupu gotowego przedsiębiorstwa -> KLIK

Spółka używana

Decydując się na nabycie gotowej spółki, warto przeanalizować zakup spółki używanej. Wbrew swojej nazwie nie są one gorszej jakości ani też tańsze. Wręcz przeciwnie cieszą się one o wiele większym prestiżem, a także pozwalają pozyskać wiele korzyści, których nie gwarantują nowe podmioty.

Używana spółka to podmiot pod którym była już niegdyś prowadzona działalność gospodarcza, posiada zatem określony staż istnienia na rynku.
Staż spółki przede wszystkim podnosi zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Prócz kredytów i pożyczek jednostka taka ma również większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych. Fundusze w taki sposób zdobyte to świetna możliwość rozwoju zwłaszcza na początku działalności.
Spółka używana posiada również spore szanse na szybkie zaistnienie na rynku, gdyż w otoczeniu biznesowym wydaje się być znacznie bardziej wiarygodna niż nowopowstały podmiot, a co się z tym wiąże przedsiębiorcy postrzegają ją jako potencjalnego partnera.
Oczywiście zakup używanej spółki wiąże się z ryzykiem nabycia spółki zadłużonej. Z tego powodu decydując się na dokonanie takiej transakcji konieczne jest dokładne skontrolowanie dokumentacji danego podmiotu w celu zniwelowania wszelkich zagrożeń wynikłych z działalności poprzedniego właściciela.