Archiwa miesięczne: Marzec 2016

Kiedy można rozwiązać spółkę jawną, a kiedy spółkę partnerską?

Kodeks spółek handlowych określa wiele zasad prowadzenia spółek. Formułuje między innymi przepisy, dotyczące ich zakładania oraz rozwiązywania. W dzisiejszym poście przedstawiamy najważniejsze przyczyny rozwiązania spółek jawnych i spółek partnerskich.

Przyczyny rozwiązania spółek partnerskich? 

 • ustalenia zawarte w umowie spółki,
 • uchwała wszystkich partnerów,
 • upadłości spółki,
 • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
 • śmierć partnera bądź ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera,
 • orzeczenie sądu o rozwiązaniu spółki.

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej? 

 • ustalenia zawarte w umowie spółki,
 • uchwała wszystkich wspólników,
 • upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
 • wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
 •  orzeczenia sądu o rozwiązaniu spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna, a ograniczenie odpowiedzialności

Spółki takie jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna umożliwiają całkowite ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników, do wysokości wniesionych do firmy kapitałów. W innych spółkach do których zalicza się spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników jest możliwe tylko w części. Istnieją jednak troszkę nietypowe sposoby, by prowadząc tego typu spółkę można było w pełni ograniczyć odpowiedzialność majątkową wszystkich wspólników. Rozwiązaniem tym jest ustanowienie spółki z o.o. (której właścicielami są wspólnicy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) komplementariuszem wymienionych wcześniej spółek.

Dlaczego jest to możliwe? 

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Spółek Handlowych komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Dlatego też bez problemu spółka z o.o. (osoba prawna) może stać się komplementariuszem spółki komandytowej. Spółka z o.o. (której właścicielami są wspólnicy sp. k. lub S.K A.) zajmuje się prowadzeniem spraw spółki komandytowej oraz odpowiada w pełni za jej zobowiązania. Jednak posiadający ograniczoną odpowiedzialność wspólnicy spółki z o.o. nie muszą się martwić o zobowiązania, gdyż to ich spółka za wszystko odpowiada.

Spółki z o.o. komandytowe

Nie wszystkie formy spółek są w pełni idealne. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Na przykład spółka z o.o. umożliwia pełne ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, jednak występujące w niej zjawisko podwójnego opodatkowania powoduje, że płaci się wyższe podatki. Wybierając spółkę z o.o. trzeba zdecydować czy chce się ponosić pełną odpowiedzialność czy płacić podatki. Trzeba wybrać albo podjąć decyzję o utworzeniu nietypowego połączenia – spółki z o.o. z spółką komandytową.

Co daje połączenie spółki z o.o. i komandytowej? 

To połączenie to najbardziej standardowy i dopasowany do każdego typu firmy sposób, by zmniejszyć zobowiązania podatkowe spółki z o.o., a jednocześnie w pełni ograniczyć odpowiedzialność majątkową wspólników. W wyniku połączenia wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółek do wysokości wniesionych udziałów i kwot komandytowych. Natomiast spółka z o.o. jako jednostka w pełni odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej. W dziedzinie płacenia podatków, zysk osiągnięty dzieli się w mniejszej części na zysk osiągnięty przez spółkę z o.o. (zostaje podwójnie opodatkowany) oraz w większej na osiągnięty przez spółkę komandytową (nie opodatkowywany podwójnie).