Archiwa miesięczne: Grudzień 2017

Vertical capital

Potrzebujesz funduszy na rozwój swojej firmy? Vertical capital być może będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem, gdyż prócz zastrzyku gotówki otrzymasz transfer know-how.

Vertical capital, czyli kapitał podwyższonego ryzyka to w rzeczywistości bardzo ryzykowne fundusze. Do towarzystw tego typu zgłaszają się bowiem firmy, dla których niemal niemożliwe jest pozyskanie kredytu bankowego ze względu na wysokie ryzyko inwestycji. Pomysł na inwestycję musi być jednak wyjątkowy z wysokim potencjałem wzrostowym, który może zrekompensować niebezpieczeństwo inwestycji. Dla inwestorów branża nie ma zbyt dużego znaczenia, podobnie jak wiek firmy. Liczą się kreatywne i dobrze zapowiadające się pomysły.

Zanim firma otrzyma fundusze inwestor i przedsiębiorca muszą spotkać się w celu negocjacji warunków inwestycji. Fundator chce bowiem w jak największym stopniu zabezpieczyć swoje środki, natomiast przedsiębiorca pragnie zdobyć pieniądze niezbędne do realizacji zaplanowanych działań.

Konsorcjum

Pojęciem „konsorcjum” określana jest organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Zostają utworzone głównie podczas wejścia na rynek z dużą oraz ryzykowną inwestycją.

Konsorcjum ma za zadanie realizację konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu.

Umowa tworzonej spółki powinna zawierać informację o tym kto będzie sprawował funkcję reprezentacyjną konsorcjum.

Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku konsorcjum występuje najczęściej w dwóch wypadkach:
– gdy jeden z członków konsorcjum zaciągnął zobowiązania w imieniu własnym a nie konsorcjum, wówczas odpowiada tylko on, a nie konsorcjum,
– gdy zobowiązania zostały zaciągnięte przez całe konsorcjum, wówczas wszyscy członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie.

Kapitał zapasowy w spółce

Spółka akcyjna
Spółka ta jest obowiązana do utworzenia kapitału zapasowego, którego zadaniem jest pokrycie ewentualnych przyszłych strat. Przeznacza się na niego około 8% zysku za dany rok obrotowy aż do momentu gdy osiągnie ⅓ wartości kapitału zakładowego.

Spółka komandytowo-akcyjna
Zasada ustanawiania kapitału zapasowego jest tutaj bliźniaczo podobna do zasad dotyczących spółki akcyjnej. Nie uwzględnia się jednak w tym przypadku kapitału podstawowego komplementariuszy, gdyż kapitał zapasowy stanowi część kapitału zakładowego, który nie stanowi ich wkładu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z o.o. nie została w żaden sposób zobowiązana do utworzenia kapitału zakładowego, jednak ma ona prawo do posiadania zarówno kapitału zapasowego, jak i kapitałów rezerwowych. Spółka w tym zakresie ma zatem pełną dobrowolność.

Wyjątek stanowi AGIO, czyli nadwyżka powstała w momencie przejęcia przez udziałowca udziałów w cenie wyższej od ceny nominalnej. W takiej sytuacji nadwyżkę tą należy przekazać na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Gdy spółka z o.o. jest cudzoziemcem…

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy to ogromne udogodnienie dla przedsiębiorców, które skraca proces rejestracyjny do zaledwie jednej doby roboczej. Niestety system teleinformatyczny S24 nie uwzględnia zmiany wprowadzonej w czerwcu bieżącego roku. Chodzi konkretnie o złożenie oświadczenia, że spółka jest cudzoziemcem.

Tytuł cudzoziemcy nadany spółce oznacza, że jest ona kontrolowana pośrednio bądź bezpośrednio przez osobę fizyczną, która nie posiada obywatelstwa polskiego bądź osobę prawną z siedzibą za granicą.

W takiej sytuacji wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie takiego wniosku osobiście, a rejestracja spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy zostanie opóźniona. Obowiązek złożenia oświadczenia, czy spółka jest cudzoziemców dotyczy także podmiotów zakładanych w sposób tradycyjny.

Czy warto kupić spółkę stażową?

Kupno spółek cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób, które chcą założyć własną działalność. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą dopełniać szeregu formalności oraz odwiedzać żadnych urzędów. Wystarczy, że podpiszą umowę. Po dopełnieniu tego obowiązku stają się właścicielami podmiotu w pełni gotowego by poprowadzić pod sobą działalność.

Kupując spółkę masz możliwość nabycia spółki stażowej, czyli takiej, której rejestracja została przeprowadzona pewien okres czasu wcześniej. Staż w ten sposób zdobyty znacznie zwiększa wiarygodność danego podmiotu. Tym samym jednostka taka będzie miała o wiele większe szanse na pozyskanie kredytów i dotacji, co jest kluczowe zwłaszcza podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie.

Kupując spółkę stażową należy szczególną uwagę zwrócić na jej historię gospodarczą. Należy mieć na uwadze, że tylko czysta historia zapewnia pełne bezpieczeństwo. W przeciwnym wypadku możemy przejąć na własność spółkę zadłużoną, która już na początku znacznie osłabi naszą pozycję na rynku.