Archiwa miesięczne: Maj 2016

Spółka partnerska

Nie każdy może prowadzić spółkę partnerską. Ta forma prawna dostępna jest jedynie dla przedstawicieli tzw.” wolnych zawodów”, a dokładniej:

 • adwokata,
 • aptekarza,
 • architekta,
 • inżyniera budownictwa,
 • biegłego rewidenta,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • doradcy podatkowego,
 • maklera papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjnego,
 • księgowego,
 • lekarza,
 • lekarza dentysty,
 • lekarza weterynarii,
 • notariusza,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • radcy prawnego,
 • rzecznika patentowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego i
 • tłumacza przysięgłego.

Spółka partnerska jest wygodną i popularną formą działalności gospodarczej. Zalicza się ona do spółek osobowych oraz nie ma określonego minimalnego kapitału zakładowego. Do jej zalet zalicza się przede wszystkim brak podwójnego opodatkowania dochodu spółki i dywidendy dla partnerów oraz możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Właściciel spółki partnerskiej cieszyć się może również ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe w wyniku działania pozostałych partnerów. Znaczącą wadą jest brak osobowości prawnej.

Spółka komandytowo-akcyjna

Wspomniana w tytule spółka jest jedną z form prawnych przedsiębiorstw, lecz mało znaną. Wiele osób zna takie formy jak spółka z o.o., jawna, komandytowa czy akcyjna. Jednak wiele osób pośród nich nie zna tak dobrze spółki komandytowo-akcyjnej, również ciekawej formy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek osobowych, jednak odmiennie od nich rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych, co jest dosyć nietypowe dla tego rodzaju spółki. Spółka ta może być uznawana za nietypową również dlatego, że łączy cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej istnieją organy (zarząd, rada nadzorcza), występuje minimalny kapitał zakładowy (wynoszący 50 000 złotych), co jest cechą charakterystyczną dla spółki akcyjnej. Cechą spółki komandytowo-akcyjnej wspólną dla niej i spółki komandytowej jest brak osobowości prawnej, lecz posiadanie zdolności prawnej oraz występowanie dwóch rodzajów wspólników – akcjonariuszy i komplementariuszy.

Spółka komandytowo-akcyjna nie cieszyła się dużą popularnością zaraz po jej wprowadzeniu do Kodeksu Spółek Handlowych. Dopiero od kilku lat zainteresowanie tą formą przedsiębiorstwa wzrasta, chociaż ich liczba jest nadal mniejsza niż innych spółek akcyjnych lub z o.o.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to jedna ze spółek kapitałowych, dlatego jej działalność uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych. Jej umowa koniecznie musi mieć postać aktu notarialnego. Do założenia spółki akcyjnej potrzebna jest jedna osoba, jednak jej zamysł stanowi połączenie kapitałów wielu akcjonariuszy. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki, co jest znacznym plusem.

Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o spółkę akcyjną, jest jej minimalny kapitał zakładowy. Wynosi on bowiem aż 100.000 zł. Ta forma działalności gospodarczej zdecydowanie nie należy do najtańszych.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Kluczowe znaczenie w SA mają akcje, czyli udziały w spółce, o równej wartości nominalnej (wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz).

Organy przewodzące w spółce akcyjnej to zgromadzenie wspólników (zwyczajne lub nadzwyczajne), zarząd oraz rada nadzorcza. Należy pamiętać, że w przypadku tego rodzaju działalności gospodarczej konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Przedsiębiorca nie poradzi sobie z tym samodzielnie!

Ograniczenie odpowiedzialności w spółkach

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności poprzez wybranie odpowiedniej formy działalności wydaje się dobre. Jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych, ale niedostrzeganych sprawach.

Pierwszą spółką, która umożliwia ograniczenie odpowiedzialności przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest spółka z o.o. Bycie wspólnikiem spółki z o.o. nie zobowiązuje do większej odpowiedzialności niż do wysokości wniesionego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Wspólnik w spółce z o.o. może być także członkiem zarządu, a to już może pociągną go do odpowiedzialności materialnej, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zatroszczył się o stabilność majątkowo-finansową spółki.

Ograniczoną odpowiedzialność majątkową posiadają również wspólnicy w spółce komandytowej. Nazywani są komandytariuszami. Wnoszą oni do spółki część kapitału zwanego kwotą kapitałową, a poprzez to nie odpowiadają za zobowiązania spółki i nie mogą jej reprezentować ani prowadzić jej spraw. Również ich nazwisko lub nazwa nie mogą być zamieszczone w nazwie spółki. Jeżeli tak się stanie, ich ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki przestaje obowiązywać, a stają się na równi z komplementariuszami.