Archiwa miesięczne: Luty 2016

Gotowe spółki czekają!

Gotowe spółki to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Nie trzeba bowiem zajmować się żadnymi procedurami rejestracyjnymi i tracić na te czynności cennego czasu. Gotowe spółki są coraz lepszym rozwiązaniem, gdyż można zakupić je w różnej formie i z innymi dodatkowymi cechami (oczywiście pozytywnymi).

Gotowe spółki jakie oferuje nasza firma to między innymi:

 • Spółki z o.o.,
 • Spółki z o.o. komandytowe,
 • Spółki komandytowe,
 • Spółki komandytowo-akcyjne,
 • Spółki akcyjne.

W ofertach gotowych spółek znajduje się wiele udogodnień. Otóż wiele spółek posiada już staż działalności, co bardzo często ułatwia pozyskanie dodatkowych środków na działalność. Gotowe spółki mogą posiadać również założone konto bankowe, przesunięty rok obrotowy oraz inne podobne do tych cechy, które ułatwiają start w biznesie.

Więcej informacji o naszej ofercie udzielą Państwu nasi specjaliści. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz ofertę dla obcokrajowców  – spółka dla obcokrajowców

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest formą działalności gospodarczej, która może być założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Każdy wspólnik może wnieść ze sobą własny kapitał, zakładając że wkłady są podobnej wysokości oraz wspólnicy odpowiadają solidarnie prywatnym majątkiem. Ich odpowiedzialność jest duża. Niezbędna jest rejestracja działalności w urzędzie miasta lub gminy, a każdy wspólnik musi tego dokonać osobno.

 

ZALETY:

 • szybkie założenie – wystarczy zawrzeć umowę spółki,
 • niskie koszty rejestracji,
 • brak konieczności wnoszenia minimalnego kapitału zakładowego,
 • możliwość opodatkowania w formie ryczałtu,
 • wszyscy wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem w równym stopniu.

 

WADY:

 • brak podmiotowości prawnej, co sprawia, że wspólnicy nie mogą zawierać umów ze spółką,
 • jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia rozmiarów firmy, to konieczna będzie zmiana formy działalności gospodarczej na spółkę jawną bądź spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
 • brak szczegółowych regulacji prawnych utrudnia znacznie rozstrzyganie wewnętrznych konfliktów.

Nazwa, umowa i rejestracja spółki z o.o.

NAZWA SPÓŁKI Z O.O.

Nazwa (firma) spółki z o.o. może być dowolna w przeciwieństwie do innych form spółek handlowych, gdzie zazwyczaj są dokładne zasady nadawania firmy spółce. Jedynym uregulowaniem w zakresie nazwy spółki z o.o. jest dodanie do niej skrótu sp. z o.o. lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

UMOWA SPÓŁKI Z O.O. 

Sporządzając umowę spółki można nadać jej w miarę dowolną formę. Jednak trzeba pamiętać o zamieszczeniu kilku niezbędnych elementów. Są nimi:

 • Firma (nazwa) spółki,
 • Siedziba spółki,
 • Podmiot działalności,
 • Wysokość kapitału początkowego,
 • Liczba i wartości posiadanych udziałów,
 • Czas trwania spółki (gdy został ustalony).

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. 

Rejestrację spółki z o.o. można przeprowadzić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest tradycyjna rejestracja. Polega ona na sporządzeniu umowy spółki oraz nadaniu jej formy aktu notarialnego u notariusza. Następnie należy zebrać wymagany kapitał i złożyć dokumentację rejestracyjną w KRS.

Rejestracja spółki z o.o. może nastąpić także za pośrednictwem Internetu. W przypadku takiej rejestracji należy założyć konto w systemie eMS i za jego pośrednictwem zarejestrować firmę w KRS, sporządzić umowę spółki z wykorzystaniem wzorca umowy.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki może być dokonane na okres od 1 do 24 miesięcy. Taka możliwość dotyczy przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy. W przypadku umów o dzieło lub umowy zlecenia nie istnieją przeszkody do zawieszenia działalności spółki. 
 
W tym czasie przedsiębiorcy zwolniony jest od: 
 
– prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
– składania deklaracji podatkowych, 
– opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
– opracowywania sprawozdania finansowego (w przypadku gdy spółka zawiesiła działalność od początku do końca roku podatkowego). 
 
Do czego spółka ma prawo w trakcie zawieszenia działalności? 
 
Spółka może: 
 
– wykonywać niezbędne czynności do zachowania lub zabezpieczenia przychodów, 
– przyjmować należności i obowiązkowo regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, 
– zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, 
– obligatoryjnie uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych przed zawieszeniem działalności gospodarczej, 
– wykonywać obowiązki nakazane przepisami prawa, 
– osiągać przychody finansowe, również przed zawieszeniem działalności.