Archiwa miesięczne: Wrzesień 2015

Spółka dla obcokrajowców

Aktualnie Polska jest miejscem coraz częściej wybieranym przez zagranicznych inwestorów do ulokowania własnego biznesu.
Nic w tym dziwnego, nasz kraj bezustannie się rozwija, powoli doganiając państwa zachodnie.

 

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w RP są spółki.
Wyróżnić możemy ich następujące rodzaje:
-spółki cywilne,
-spółki jawne,
-spółki komandytowe,
-spółki akcyjne,
-spółki komandytowo-akcyjne,
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jedyną niedogodnością wynikającą z próby otworzenia własnej spółki, jest jej proces rejestracyjny.

Niejednokrotnie zdarza się, że zabieg ten sprawia trudności polskim obywatelom, nie wspominając już o obcokrajowcach, często nieznającym nawet języka polskiego.
Z tego powodu bardzo korzystnym wariantem może okazać się zakup gotowych podmiotów gospodarczych.
Po pierwsze dane spółki są już zarejestrowane we wszystkich niezbędnych urzędach, tak więc są przygotowane do prowadzenia działalności zaraz po dokonaniu transakcji. Ponadto zakup ten pozwala nam oszczędzić sporą ilość czasu, a także nerwów.

Aby stać się właścicielem tego rodzaju działalności wystarczy jedynie podpisać umowę spółki w postaci aktu notarialnego u notariusza. Istotne jest, że w przypadku, jeżeli obcokrajowiec nie zna języka polskiego, który w Polsce stanowi język urzędowy, wówczas konieczne jest zatrudnienie tłumacza przysięgłego. Nasze prawo bowiem jasno nakazuje sporządzenie umowy spółki w języku polskim.

Zmiany w kapitale spółki z oo!

Wszyscy chcący założyć swoją firmę w postaci spółki z o.o. powinni zapoznać się z nowymi przepisami mówiącymi o minimalnej wysokości kapitału zakładowego – 1 zł. Jak będzie wyglądała rejestracja spółki z oo po wejściu w życie nowych przepisów? Czy to jest korzystniejsze rozwiązanie?
Zmiany w przepisach zakładają obniżenie wysokości kapitału zakładowego spółki z oo do 1 zł oraz wartości nominalnej z 50 zł do 1 złotówki.

Nowościami wynikającymi z nowych zasad funkcjonowania spółki z oo są:
1. test wypłacalności;
2. kapitał zapasowy;

Do dokonywania testu wypłacalności zobowiązani będą członkowie zarządu, którzy przed każdą wypłatą z majątku spółki będą musieli sprawdzić czy takowa wypłata nie zagrozi interesom spółki.

Po co kapitał zapasowy? Jego celem jest stworzenie rezerw na pokrycie ewentualnych strat w przyszłości.
Jaka wysokość kapitału? Wartość kapitału uzależniona będzie od zobowiązań spółki – 5%. Warto zaznaczyć tutaj, że nie może być on mniejszy niż 50 000 zł.

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.