Archiwa miesięczne: Grudzień 2016

Komandytariusz w spółce komandytowej

Popularność spółki komandytowej zwiększa się z dnia na dzień. Jakie są prawa oraz obowiązki komandytariusza w tej formie spółki?

W spółce komandytowej komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym majątkiem, a komandytariusz do wysokości sumy komandytowej.

Spółka komandytowa jest spółką osobową regulowanych przez Kodeks Spółek Handlowych.

Jaką rolę pełni komandytariusz?
Komandytariusz nie ma prawa prowadzenia spraw spółki, chyba, że umowa przewiduje inaczej. Rola komandytariusz ogranicza się do reprezentacji spółki na zewnątrz jako pełnomocnik.

Odpowiedzialność za zobowiązania
Komandytariusz za zobowiązania odpowiada do ustalonej w umowie sumy komandytowej.

Wyróżnić możemy kilka sytuacji, kiedy komandytariusz ponosi większą odpowiedzialność za zobowiązania z majątku osobistego. Ma to miejsce przede wszystkim w trzech sytuacjach:
– Kiedy w firmie spółki znajduje się jego nazwisko lub firma,
– Kiedy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie okazując swego pełnomocnictwa,
– Kiedy przekroczy granice umocowania lub w ogóle go nie posiada.

Komandytariuszem spółki może ostać nawet osoba niepełnoletnia, jednak wtedy w jej imieniu będzie działał przedstawiciel ustawowy.

Porady dotyczące zakładaniu spółki

Zakładanie spółki to proces problematyczny, długi i bardzo żmudny. Związany jest z obowiązkiem uzupełnienia wielu deklaracji, wniosków i formularzy, a następnie złożeniem ich do odpowiednich instytucji. Aby uniknąć tych obowiązków wiele osób decyduje się na zakup gotowej spółki. Pozwala ona ominąć cały proces rejestracyjny, ograniczając wszelkie formalności do niezbędnego minimum, którym jest podpisanie umowy spółki.

Wiele firm oferuje sprzedaż spółek stażowych, które prócz gotowości do natychmiastowego rozpoczęcia działalności, pozwalają na uzyskanie w szybkim czasie wysokiego zysku.
Niestety zakup takiej jednostki, wiąże się z niebezpieczeństwem przejęcia jednostki zadłużonej. Podmiot stażowy nabywamy bowiem wraz z jego historią gospodarczą, czyli pozytywnymi skutkami ich działań, jak również tymi negatywnymi aspektami.

Aby zniwelować niebezpieczeństwo związane z zakupem gotowego podmiotu, warto skorzystać z porad prawnych. Kompetentni prawnicy przeanalizują dokumentację firmową określonej jednostki i jednoznacznie stwierdzą opłacalność danej transakcji.

Opodatkowanie w spółkach osobowych i kapitałowych

Decyzja o wyborze spółki – kapitałowej lub osobowej – często motywowana jest opodatkowaniem spółki. W przypadku spółek kapitałowych (spółek z o.o. i akcyjnych) opodatkowanie jest podwójne, inaczej niż w spółkach osobowych, które płacą podatek dochodowy jednokrotnie.

Opodatkowanie w spółkach kapitałowych

W pierwszej kolejności w spółkach kapitałowych opodatkowaniu podlega dochód spółki podatek dochodowym od osób prawnych (CIT) według stawki 19 proc. Następnie po opodatkowaniu podatkiem CIT, zostaje wypłacony zysk wspólnikom spółki kapitałowej jako dywidenda. Od wypłaconej dywidendy wspólnicy muszą zapłacić 19 proc. podatek PIT.

Opodatkowanie w spółkach osobowych

Podatkiem podatku dochodowego nie jest spółka, ale jej wspólnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W zależności od swojego statusu mogą oni płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub od osób prawnych (CIT). Do wyboru jest więc opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18 proc. lub 32 proc.) lub według stawki 19 proc.