Archiwa miesięczne: Wrzesień 2014

Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.?

Zarządzanie własną firmą przeważnie bywa bardzo męczące i z czasem wymaga od przedsiębiorcy coraz większych wyrzeczeń. Wszystko wiąże się z tym, by działalność mogła prosperować satysfakcjonująco i wciąż poszerzać horyzonty zdobywając coraz to bardziej zyskowne branże. Bywa, że założyciele spółek decydują się na ich likwidację, gdyż nie radzą sobie z ich prowadzeniem lub po prostu finansowa sytuacja firmy jest w złym stanie.

Zlikwidowanie spółki z o.o. ma miejsce w chwili wykreślenia jej z Rejestru Sądowego. Na podstawie informacji pochodzących z uzasadnień przedsiębiorców, wynika, że częstymi przyczynami doprowadzającymi do tego, że przedsiębiorcy postanawiają zlikwidować swoją działalność, jest chęć spieniężenia majątku spółki i zaprzestanie prowadzenia spraw w jej imieniu.

Z jakich powodów spółka może zostać rozwiązana?

– z przyczyn przewidzianych w umowie spółki,
– na podstawie podjętej przez wspólników decyzji,
– z powodu przeniesienia spółki za granicę kraju,
– z przyczyny upadłości spółki,
– z powodu działalności sprzecznej z prawem,
– gdy osoby sporządzające umowę spółki, nie posiadały zdolności prawnej,
– gdy osiągnięcie celu spółki okazało się niemożliwe do zrealizowania,
– gdy spółka działa na szkodę interesom publicznym.
Osoby zgadzające się na rozwiązanie spółki, czyli likwidatorzy, są obarczeni obowiązkiem, żeby o fakcie początku likwidacji złożyć zawiadomienie do sądu rejestrowego. Oprócz tego należy również załączyć spis imion, nazwisk oraz adresów wszystkich likwidatorów. Na wypadek, jeśli o rozpoczęciu likwidacji danej spółki zadecydował sąd, ma on również prawo do tego, by wyznaczyć likwidatorów.

W późniejszym czasie, zadaniem likwidatorów jest|ogłoszenie początku całego procesu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na podstawie tego pisma, wzywa się wszystkich wierzycieli spółki, aby zgłosili się w wyznaczonym terminie. Wówczas należy spłacić i zabezpieczyć wszystkich wierzycieli. Dopiero w późniejszej kolejności można pozostały majątek podzielić pomiędzy wspólników w zależności od tego, ile posiadają udziałów.

Po dokonaniu likwidacji, likwidatorzy mają obowiązek, aby o zaistniałym fakcie poinformować właściwy Urząd Skarbowy.

Temat: Na czym polega prowadzenie spółki z o.o. komandytowej?

Sp. komandytowa z racji tego, że jest wliczana do spółek osobowych może być powołana przez co najmniej dwie osoby. Podzielone są jednak ich obowiązki i rola w przedsiębiorstwie. Dwa stanowiska, a więc komplementariusz i komandytariusz muszą zostać obsadzone. Główną różnicą będzie kwestia odpowiedzialności za zobowiązania i tym sposobem:

* komandytariusz odpowiada do wielkości opłaconych udziałów,

* komplementariusz będzie odpowiadał całym swoim majątkiem.

W związku z tym, że możliwość ta jest stosunkowo nowa na naszym rynku, wiele przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości przed tym, aby podjąć się założenia spółki. Dobrą perspektywą jest fakt, że przedsiębiorców zakładających spółkę z o.o. komandytową w każdej chwili jest więcej i więcej… Nie ma się co dziwić, ponieważ ta kombinacja to bardzo korzystny pomysł, posiadający wiele zalet.

Przejdźmy jednak do meritum…

Spółka z o.o. w połączeniu ze spółką komandytową pozwala na optymalizację podatkową. Połączenie to polega na tym, że sp. komandytowa jest spółką „główną”, a spółka z o.o. pełni funkcję komplementariusza, a więc poza odpowiedzialnością za zobowiązania, jest uprawniona do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki.

Zalet jest wiele, ale jak wszędzie, są również wady, a w zasadzie jedna podstawowa – obowiązkowe jest dwukrotne poniesienie kosztów zakładania

spółek. Jest to niezbędne, gdyż by móc zarejestrować spółkę z o.o. komandytową, uprzednio należy zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jestem pewna, że każda ambitna osoba, planująca założenie działalności zdaje sobie sprawę z tego, że ma możliwość wyboru tego, w jakiej formie chce prowadzić swoją działalność. Życzę powodzenia!