Archiwa miesięczne: Sierpień 2016

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Powołanie spółki prawa handlowego wiąże się z ogłoszeniem tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to jeden z etapów ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czym tak dokładnie jest MSiG?
MSiG czyli Monitor Sądowy i Gospodarczy to dziennik urzędowy o zasięgu ogólnopolskim, w którym publikuje się obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przez Ustawę o rachunkowości.

Znajdują się w nim można ogłoszenia, dotyczące na przykład powstania partii politycznej, utworzenia spółki handlowej, złożenie sprawozdania finansowego czy upadłości firmy. Również od 1 stycznia 2013 roku są w nim publikowane sprawozdania finansowe podmiotów, które nie składają tych dokumentów do sądu rejestrowego, ale są poddane obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
Wydawaniem dziennika MiIG zajmuje się Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, a od 1 lipca 2012 roku bieżące jego zasoby oraz te archiwalne udostępniane są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Kapitał podstawowy i samofinansowania w spółce akcyjnej

Pośród kapitału jaki znajduje się w spółce akcyjnej, czy innej spółce kapitałowej można wyróżnić dwa rodzaje kapitałów własnych – kapitał zakładowy oraz kapitał samofinansowania.

 1. Kapitał zakładowy powstaje w wyniku samego tworzenia spółki, poprzez emisję akcji. Może się także zmniejszać lub zwiększać, lecz zawsze musi być nie mniejszy niż 100 000 złotych.
 2. Kapitały samofinansowania powstają w spółce w czasie prowadzenia jej działalności, na przykład w celu zaspokojenia przyszłych wydatków czy pokrycia ewentualnej straty.

Kapitały własne w spółce akcyjnej klasyfikuje się również w celach związanych z rachunkowością. W bilansie spółki akcyjnej występuje więc następujący podział kapitałów własnych:

 1. Kapitał zakładowy (min. 100 000 PLN),
 2. Należne wkłady na kapitał zakładowy (wartość ukazywana w bilansie z minusem),
 3. Kapitał rezerwowy (tworzony obowiązkowo),
 4. Kapitał z aktualizacji wyceny,
 5. Pozostałe kapitały zapasowe,
 6. Zysk lub strata z lat ubiegłych, 
 7. Zysk lub strata netto,
 8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wartość również ukazywana w bilansie z minusem).

Wady spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe są obecnie najbardziej popularnymi formami prawnymi przedsiębiorstw, a pośród nich największym uznaniem cieszą się oczywiście spółki z o.o. Sprawia to fakt, że ich założenie jest stosunkowo tanie oraz nie wymaga gromadzenia wysokiego kapitału początkowego. Niestety poza zaletami, spółki kapitałowe mają też wady. Poza licznymi zaletami spółki kapitałowe mają również wady. O tych wadach w dzisiejszym poście.

Wady spółek kapitałowych stanowią:

 • obowiązek zgromadzenia kapitału początkowego w wysokości co najmniej 5 000 złotych,
 • konieczność prowadzenia pełnej rachunkowości nie zależnie od osiąganych przychodów,
 • brak tożsamości właścicieli z spółką, gdyż działalność spółek opiera się na kapitale,
 • długi i skomplikowany oraz kosztowny proces rejestracji i likwidacji,
 • wyższe koszty prowadzenia działalności,
 • podwójne opodatkowania zysku spółek.

 

Korzyści z zakupu gotowego przedsiębiorstwa

Rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej jest dla wielu osób wyjątkowo trudnym procesem. Na nowego przedsiębiorcę czeka wyjątkowo wiele spraw do załatwienia, w tym także przeprowadzenie rejestracji działalności.

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga spełnienia wielu formalności oraz cierpliwości, gdyż wszystkie te procedury mogą wyjątkowo długo potrwać. Wystarczy tylko nie złożyć kompletnej dokumentacji w KRS, czy popełnić błąd we wniosku i już termin rejestracji spółki może odwlec się o kolejne 7 dni.

Gdy podejmuje się wyzwanie samodzielnej rejestracji spółki, jest trudno bez nerwów i dużego wysiłku sprostać temu. Jest jednak rozwiązanie, które pomaga wielu osobom, borykającym się z tym problemem. Jest nim zakupienie gotowego przedsiębiorstwa.

Korzyściami z zakupu gotowego przedsiębiorstwa są:

 • brak konieczności samodzielnej rejestracji w KRS,
 • możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności, w zaledwie kilka dni,
 • mniejsze formalności – wystarczające do zakupu gotowej spółki okazuje się sporządzenie umowy zakupu oraz wniosku aktualizującego dane,
 • możliwość rozpoczęcia działalności z kilku miesięcznym lub kilku letnim stażem.