Archiwa tagu: zakładanie spółki komandytowej

Likwidacja spółki komandytowej

Spółka komandytowa staje się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety jak to może się wydarzyć w każdej firmie, spółka taka może podleć likwidacji. Proces ten jest podobny do likwidacji pozostałych spółek handlowych, jednak występują w nim pewne różnice.

Likwidacja w spółce komandytowej rozpoczyna się od tego, że wszyscy wspólnicy muszą podjąć uchwałę na mocy, której spółka komandytowa zostanie rozwiązana. Chyba, że rozwiązanie spółki przewiduje umowa. Przyczyną ustania spółki komandytowej może okazać się również wypowiedzenie umowy przez jednego z wspólników, ogłoszenie upadłości, śmierć komplementariusza lub ogłoszenie upadłości wspólnika.

Po zaistnieniu odpowiednich przyczyn do rozpoczęcia procesu likwidacyjnego w spółkach, następuje on w następujących etapach:

  • zgłoszenie faktu likwidacji spółki,
  • powołanie likwidatorów,
  • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
  • spłacenie zobowiązań spółki oraz podział pozostałego majątku między wspólników,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec likwidacji,
  • zgłoszenie zakończenia procesu likwidacji,
  • oddanie ksiąg rachunkowych i dokumentów wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż 5 lat.

Więcej w podobnym temacie tutaj.