Archiwa tagu: spółka komandytowa

Likwidacja spółki komandytowej

Spółka komandytowa staje się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety jak to może się wydarzyć w każdej firmie, spółka taka może podleć likwidacji. Proces ten jest podobny do likwidacji pozostałych spółek handlowych, jednak występują w nim pewne różnice.

Likwidacja w spółce komandytowej rozpoczyna się od tego, że wszyscy wspólnicy muszą podjąć uchwałę na mocy, której spółka komandytowa zostanie rozwiązana. Chyba, że rozwiązanie spółki przewiduje umowa. Przyczyną ustania spółki komandytowej może okazać się również wypowiedzenie umowy przez jednego z wspólników, ogłoszenie upadłości, śmierć komplementariusza lub ogłoszenie upadłości wspólnika.

Po zaistnieniu odpowiednich przyczyn do rozpoczęcia procesu likwidacyjnego w spółkach, następuje on w następujących etapach:

 • zgłoszenie faktu likwidacji spółki,
 • powołanie likwidatorów,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
 • spłacenie zobowiązań spółki oraz podział pozostałego majątku między wspólników,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec likwidacji,
 • zgłoszenie zakończenia procesu likwidacji,
 • oddanie ksiąg rachunkowych i dokumentów wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż 5 lat.

Więcej w podobnym temacie tutaj.

Ograniczenie odpowiedzialności w spółkach

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności poprzez wybranie odpowiedniej formy działalności wydaje się dobre. Jednak trzeba pamiętać o kilku ważnych, ale niedostrzeganych sprawach.

Pierwszą spółką, która umożliwia ograniczenie odpowiedzialności przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest spółka z o.o. Bycie wspólnikiem spółki z o.o. nie zobowiązuje do większej odpowiedzialności niż do wysokości wniesionego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Wspólnik w spółce z o.o. może być także członkiem zarządu, a to już może pociągną go do odpowiedzialności materialnej, jeżeli odpowiednio wcześniej nie zatroszczył się o stabilność majątkowo-finansową spółki.

Ograniczoną odpowiedzialność majątkową posiadają również wspólnicy w spółce komandytowej. Nazywani są komandytariuszami. Wnoszą oni do spółki część kapitału zwanego kwotą kapitałową, a poprzez to nie odpowiadają za zobowiązania spółki i nie mogą jej reprezentować ani prowadzić jej spraw. Również ich nazwisko lub nazwa nie mogą być zamieszczone w nazwie spółki. Jeżeli tak się stanie, ich ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki przestaje obowiązywać, a stają się na równi z komplementariuszami.

Spółka komandytowo-akcyjna, a ograniczenie odpowiedzialności

Spółki takie jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna umożliwiają całkowite ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników, do wysokości wniesionych do firmy kapitałów. W innych spółkach do których zalicza się spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników jest możliwe tylko w części. Istnieją jednak troszkę nietypowe sposoby, by prowadząc tego typu spółkę można było w pełni ograniczyć odpowiedzialność majątkową wszystkich wspólników. Rozwiązaniem tym jest ustanowienie spółki z o.o. (której właścicielami są wspólnicy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) komplementariuszem wymienionych wcześniej spółek.

Dlaczego jest to możliwe? 

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Spółek Handlowych komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Dlatego też bez problemu spółka z o.o. (osoba prawna) może stać się komplementariuszem spółki komandytowej. Spółka z o.o. (której właścicielami są wspólnicy sp. k. lub S.K A.) zajmuje się prowadzeniem spraw spółki komandytowej oraz odpowiada w pełni za jej zobowiązania. Jednak posiadający ograniczoną odpowiedzialność wspólnicy spółki z o.o. nie muszą się martwić o zobowiązania, gdyż to ich spółka za wszystko odpowiada.

Gotowe spółki czekają!

Gotowe spółki to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Nie trzeba bowiem zajmować się żadnymi procedurami rejestracyjnymi i tracić na te czynności cennego czasu. Gotowe spółki są coraz lepszym rozwiązaniem, gdyż można zakupić je w różnej formie i z innymi dodatkowymi cechami (oczywiście pozytywnymi).

Gotowe spółki jakie oferuje nasza firma to między innymi:

 • Spółki z o.o.,
 • Spółki z o.o. komandytowe,
 • Spółki komandytowe,
 • Spółki komandytowo-akcyjne,
 • Spółki akcyjne.

W ofertach gotowych spółek znajduje się wiele udogodnień. Otóż wiele spółek posiada już staż działalności, co bardzo często ułatwia pozyskanie dodatkowych środków na działalność. Gotowe spółki mogą posiadać również założone konto bankowe, przesunięty rok obrotowy oraz inne podobne do tych cechy, które ułatwiają start w biznesie.

Więcej informacji o naszej ofercie udzielą Państwu nasi specjaliści. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz ofertę dla obcokrajowców  – spółka dla obcokrajowców