Archiwa tagu: Rejestracja spółki

Dywidenda w spółkach

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej (po opodatkowaniu) przeznaczona do podziału między wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub między akcjonariuszy w spółce akcyjnej. W przypadku, gdy w spółce występuje tylko jeden wspólnik bądź akcjonariusz, dywidenda może zostać przeznaczona dla niego w całości.

Dywidenda może być wypłacana w postaci środków pieniężnych lub w formie innych aktyw posiadanych przez podmiot np. w postaci akcji lub nieruchomości. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego jaki osiągnęła spółka. Dywidenda może być wypłacana z zysku netto z ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z poprzednich lat, a także z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego.

Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby dywidenda mogła zostać wypłacona:

– zakończenie roku obrotowego,
– sporządzenie sprawozdania finansowego (w niektórych przypadkach sprawozdanie musi zostać sprawdzone przez biegłego rewidenta),
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organy decyzyjne,
– podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

O wysokości dywidendy oraz terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie (spółka akcyjna) i zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zapoznaj się z większą ilością naszych artykułów – zapraszamy!

Zmiany w kapitale spółki z oo!

Wszyscy chcący założyć swoją firmę w postaci spółki z o.o. powinni zapoznać się z nowymi przepisami mówiącymi o minimalnej wysokości kapitału zakładowego – 1 zł. Jak będzie wyglądała rejestracja spółki z oo po wejściu w życie nowych przepisów? Czy to jest korzystniejsze rozwiązanie?
Zmiany w przepisach zakładają obniżenie wysokości kapitału zakładowego spółki z oo do 1 zł oraz wartości nominalnej z 50 zł do 1 złotówki.

Nowościami wynikającymi z nowych zasad funkcjonowania spółki z oo są:
1. test wypłacalności;
2. kapitał zapasowy;

Do dokonywania testu wypłacalności zobowiązani będą członkowie zarządu, którzy przed każdą wypłatą z majątku spółki będą musieli sprawdzić czy takowa wypłata nie zagrozi interesom spółki.

Po co kapitał zapasowy? Jego celem jest stworzenie rezerw na pokrycie ewentualnych strat w przyszłości.
Jaka wysokość kapitału? Wartość kapitału uzależniona będzie od zobowiązań spółki – 5%. Warto zaznaczyć tutaj, że nie może być on mniejszy niż 50 000 zł.

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Stworzenie swojej spółki to perfekcyjny sposób na siebie.

Szukasz błyskotliwego pomysłu na własne życie?

Grono ludzi chce zrealizować swoje marzenie i prowadzić spółkę. Zastanawiasz się dlaczego?

Co takiego kusi niektóre osoby do zakładania własnych działalności? Co motywuje ich do podjęcia tej decyzji? Czy pragną tym samym zapewnić sobie lepszy byt? Być może chcą spożytkować wiedzę jaką zdobyli przez lata nauki. Wymienić można wiele czynników, jakie sprawiają, że rozpoczęcie biznesu niesie ze sobą wiele korzyści.

Wśród form działalności można przebierać, po to, aby docelowo wybrać tę, która najbardziej będzie pasowała do naszego planu prowadzenia działalności Aktualnie największą sławą może pochwalić się spółka z o.o., która w opracowanych sondażach osiągnęła najlepsze noty pod względem najczęściej podejmowanej formy prowadzenia działalności. Jest ona także najwygodniejsza i daje właścicielowi ogromne pole manewru. Ciekawe jest to, iż w ciągu ostatnich kilku lat tworzona jest też kombinacja, która powstaje w wyniku łączenia tej spółki ze sp. komandytową – co w rezultacie daje spółkę z oo. komandytową. Ciekawa opcja? Oczywiście, że tak. Nie ma powodów aby obawiać się nowych rozwiązań, szczególnie, kiedy pozwalają one przedsiębiorcy na lepsze i opłacalne prowadzenie biznesu.

Dla każdego znajdzie się coś interesującego, ponieważ nie ma możliwości, by spośród wszystkich dostępnych form, nie znaleźć czegoś dla siebie. Jeżeli opracowałeś koncepcję na swoje życie, nie zastanawiaj się zbyt długo, bo współcześnie czas jest niezwykle cenny, więc bierz się do roboty. Rozpocznij realizację swoich marzeń!