Archiwa tagu: dywidenda

Dywidenda w spółkach

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej (po opodatkowaniu) przeznaczona do podziału między wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub między akcjonariuszy w spółce akcyjnej. W przypadku, gdy w spółce występuje tylko jeden wspólnik bądź akcjonariusz, dywidenda może zostać przeznaczona dla niego w całości.

Dywidenda może być wypłacana w postaci środków pieniężnych lub w formie innych aktyw posiadanych przez podmiot np. w postaci akcji lub nieruchomości. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego jaki osiągnęła spółka. Dywidenda może być wypłacana z zysku netto z ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z poprzednich lat, a także z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego.

Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby dywidenda mogła zostać wypłacona:

– zakończenie roku obrotowego,
– sporządzenie sprawozdania finansowego (w niektórych przypadkach sprawozdanie musi zostać sprawdzone przez biegłego rewidenta),
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organy decyzyjne,
– podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

O wysokości dywidendy oraz terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie (spółka akcyjna) i zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zapoznaj się z większą ilością naszych artykułów – zapraszamy!