Archiwa tagu: akt notarialny

Akt notarialny

Akt notarialny powinien zawierać złożone przez strony oświadczenia woli, a także powinien być odczytany przez notariusza bądź też przez inną osobę w jego obecności.
Podpisany zostaje tylko w przypadku, gdy wszystkie osoby zgodne są treścią sporządzonego aktu notarialnego.

Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej.
Strony otrzymują wypis, który jest dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych.

Forma aktu notarialnego wymaga zachowania zasady jedności osób, miejsca i akcji.
Jeżeli akt notarialny jest wymagany przepisami prawa, a nie zostanie sporządzony to wtedy dana czynność prawna jest nieważna.

Akt notarialny powinien zawierać m.in.:
– dokładną datę sporządzenia;
– miejsce sporządzenia;
– dane notariusza oraz adres kancelarii;
– dane osób biorących udział przy sporządzeniu aktu notarialnego;
– oświadczenia stron;
– potwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu;
– podpisy wszystkich osób biorących udział w sporządzeniu aktu notarialnego;